ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в онлайн магазина KOZELINO, намиращ се на уебсайта www.kozelino.bg. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между фирма Еко Пласт БГ ООД и посетителите на уебсайта и потребители на онлайн магазина. С използването на този уебсайт и извършването на покупки в онлайн магазина, Вие се съгласявате да спазвате тези Общи условия.

Фирма Еко Пласт БГ ООД с Е.И.К.: 207674053 е регистрирана със седалище и адрес на управление област Варна, гр. Варна, П.К. 9000, район Приморски, ж.к. ЧАЙКА, бл. 5, вх. Е, ет. 1, ап. 16.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общите условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, посредством Интернет магазина – www.kozelino.bg, обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ. С отваряне на страницата на електронния магазин www.kozelino.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ биват идентифицирани с цел възпроизвеждане на изявлението им, както за приемане на Общите условия, така и за направените поръчки. Идентификацията се осъществява чрез съхранените в лог файлове на сървъра на www.kozelino.bg , съхранение на IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и съхранение на всяка друга информация, подадена от тях.

3. След натискане на бутона „Поръчване“, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в електронната количка. 

4. Това действие има правно обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ получават потвърждение на поръчката и с това се счита, че договорът е сключен.

5. Договорният език е български, а всички плащания се извършват в български лева (BGN) с включен ДДС.

III.  ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ

1. Доставка на стоки, закупени от www.kozelino.bg се, осъществява само чрез куриер. Опциите за доставка за конкретно населено място зависят от услугите, които предлага куриера за съответното селище.                                  

2. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриерската фирма.

3. При заявена куриерска услуга с опция „Преглед” и при установяване на някакво несъответствие с поръчаната стока, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да върне стоката в момента на доставката.

3.1. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случай на наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката.

3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва незабавно да уведоми куриера за щети, установени при доставка.

3.3. При липса на забележки от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ при приемане на доставката от куриер с опция „Преглед“, всички последващи претенции за външни видими дефекти по получената стока се считат за неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани.

4. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е задължен да изпълни поръчката.

4.1. При получаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.    

4.2. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

4.3.  В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок или ПОТРЕБИТЕЛЯТ има регистрирани отказани при доставката поръчки, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Право на отказ по точка 5 не се прилага в следните случаи:

– Доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или по негова индивидуална поръчка – течни тапети, различни от стандартните модели /разцветки/, предлагани в сайта на KOZELINO.

– Повредени от неправилна употреба на ПОТРЕБИТЕЛЯ артикули.

– Артикули с повредена оригинална опаковка.

5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да заяви желанието си за отказ от стоките като се свърже с ТЪРГОВЕЦА на адрес contact@kozelino.bg в посочения в т.5 от настоящите Общи условия.

5.2. Разходите за връщане на стоките се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ, с изключение на стоките, които са дефектни, повредени или несъответстващите по вина на ТЪРГОВЕЦА стоки.

5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ТЪРГОВЕЦА или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 7 дни, считано от датата, на която същият е съобщил на ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора. Върнатите продукти трябва да са в оригиналната им опаковка и да присъстват всички съпътстващи елементи, консумативи и упътвания.   

5.4. TЪРГОВЕЦЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от TЪРГОВЕЦА.

5.5. ТЪРГОВЕЦЪТ може да задържи плащането на сумите на ПОТРЕБИТЕЛЯ до получаване на стоките.

5.6. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получените суми като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6. Цената на доставката се определя отделно от цената на стоките.

7. В случай че ТЪРГОВЕЦЪТ няма възможност за изпълнение на Поръчката поради това, че не разполага с наличните артикули, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването ѝ на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 72 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 72 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на третия работен ден. В тези случаи ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ в пълен размер заплатените от него суми за закупуване Стоките, ако същите са били предплатени.

8. ТЪРГОВЕЦЪТ може да поиска допълнително потвърждение на извършената Поръчка. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже да предостави изискваната от ДОСТАВЧИКА информация/потвърждение, отказът от предоставянето ѝ автоматично води до отмяна на Поръчката.

IV. ЦЕНИ

1. Цените на продуктите предлагани в този сайт може да се различават от други обявени цени.

2. Цените,  представени в сайта са в български лева (BGN) и са валидни и ефективни само в рамките на Република България, Гърция и Румъния. 

3. Цените са с включен данък добавена стойност (ДДС) и не включват доставка.

4. В случай, че бъде установена грешка в цените, то тази грешка ще бъде коригирана в системата на електронния магазин и коригираната цена ще се приложи в поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Еко Пласт БГ ООД си запазва правото да отмени всяка поръчка и да коригира грешки, неточности или пропуски (включително и след като поръчката е направена и приета).

5. Стоки могат да се изпращат извън територията на Република България – в Румъния или Гърция, само в случай на конкретно направено запитване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ към куриера относно възможността да бъде изпълнена доставка.

6. ТЪРГОВЕЦЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки, както и цената на доставката.                   

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦА има право да приема авансово плащане за сключените с ПОТРЕБИТЕЛЯ договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ТЪРГОВЕЦА цената на поръчаните продукти и тяхната доставка преди или в момента на доставката им.

9. Плащането с Банкова Карта може да се извърши на нашия уебсайт www.kozelino.bg с Кредитна, Дебитна или Бизнес Карта VISA, Master Card или Maestro, през виртуалния ПОС терминал на Банка ДСК АД, част от OTP Group.

10. Сигурността на плащанията са защитени посредством програмите за сигурност на международните картови организации (МКО) MasterCard Identity Check и VISA Secure.

V. ПЛАЩАНЕ

Ние приемаме плащания с наложен платеж, с Банкова Карта и с Банков превод.

1. Плащане с наложен платеж:

1.1. При плащане с наложен платеж ПОТЕБИТЕЛЯ плаща пратката при извършване на доставката.

1.2. При плащане с наложен платеж ПОТЕБИТЕЛЯ плаща пратката директно на Фирмата изпълняваща доставката за което получава съответния платежен документ от нея.

1.2. При плащане с наложен платеж ПОТЕБИТЕЛЯ може да плати в брой или с Банкова Карта, ако Фирмата изпълняваща доставката предоставя такъв начин на плащане.

2. Плащане с Карта през виртуалния ПОС:

2.1. При плащане с Карта през виртуалния ПОС на обслужващата банкова институция ще е необходимо да въведете номер на карта, валидност, CVV/CVC. Ако Вашата Карта участва в програмата за сигурност на МКО MasterCard Identity Check и VISA Secure то ще е необходимо да въведете и 3-D парола.

2.2. Ние от www.kozelino.bg, респективно Еко Пласт БГ, не събираме, не обработваме и не съхраняваме данни на Карти. Всички данни на Карти се попълват лично от Вас в защитена платежна страница на обслужващата ни Банка.

2.3. Независимо от валутата на Вашата Банкова сметка, транзакцията ще бъде извършена в Български лева според актуалния обменен курс на Банката. Всички цени са крайни, с включено ДДС.

2.4. В случаите, в които се налага да се възстанови сума, без значение цялостно или частично, и плащането е направено с Карта, то ние възстановяваме сумата чрез нареждане на обратна операция по Картата, с която е направено плащането, в срок от 7 работни дни.

2.5. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с Банкова Карта е 9750 лева.


3. Плащането с Банков Превод Ви пренасочва директно към системата за Интернет Банкиране на Вашата Банка, където данните за извършване на превода се зареждат автоматично .

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и /след регистрация или като гост/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина – www.kozelino.bg

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

3.1. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес/потребителски профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3.2. Непълнолетни лица могат да използват услугите на www.kozelino.bg само с разрешението на родител или настойник. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да отказва услуги, деактивира акаунти, добавя или премахва съдържание, или прекратява поръчки по свое усмотрение.

4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си съгласно настоящите Общи условия.

5. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА,  се задължава при ползване на услугите: 

5.1. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 

5.2. да не накърнява доброто име на другите и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

5.3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.; 

5.4.  да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.kozelino.bg услуги; 

5.5. да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

5.6.  да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 

5.7. да не извършва злоумишлени действия; 

5.8. да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, материали или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.kozelino.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставяните услуги. 

2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.kozelino.bg.

3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.kozelino.bg.

4. ТЪРГОВЕЦЪТ,  след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността и да предаде в срок на куриерската фирма заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока. 

5. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ, независимо дали са регистрирани.

6. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които последният не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди –случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

7. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Те представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и позволяват възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипервръзките които използва, информацията, която ползва и записва и други.

8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за разминаване в цветовата гама на продуктите, дължащо се на индивидуалните настройки за цветово възпроизвеждане и различната разделителна способност на техническите средства за възпроизвеждане на картина.

9. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да поддържа различно ценообразуване на стоките в www.kozelino.bg от това други физически или онлайн обекти. Цените важат само и единствено за продукти и услуги обявени в сайтът на www.kozelino.bg.

VIII. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

1.  ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

2. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

3. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИЕТЛЯ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

4. НАДЗОРЕН ОРГАН:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

IX. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Търговските марки, марки за услуги и логотипи (наричани „Търговски марки“), използвани и показани в този сайт, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на Еко Пласт БГ ООД. Името на KOZELINO, логото на KOZELINO или други регистрирани търговски марки на KOZELINO не могат да бъдат използвани по никакъв начин, включително и в областта на рекламата или реклама, свързана с разпространение на материали от този сайт, без предварително писмено разрешение от Еко Пласт БГ ООД.

2. ТЪРГОВЕЦЪТ забранява употребата на емблемата на KOZELINO, като част от връзка към или от всеки сайт, освен ако създаването на такава връзка е предварително одобрена от Еко Пласт БГ ООД в писмена форма.

X. ИЗМЕНЕНИЯ

1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги, настоящите Общи условия по своя преценка и/или на основание промени в законодателството.
2. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им.

XI. TРЕТИ СТРАНИ

Този сайт може да съдържа връзки към сайтове, собственост или експлоатирани от фирми, различни от Еко Пласт БГ ООД. Тези връзки са предоставени само за справка. Еко Пласт БГ ООД не контролира външни сайтове и не носи отговорност за тяхното съдържание.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

3. Настоящите условия влизат в сила за всички ползватели на www.kozelino.bg.

Личните данни, които www.kozelino.bg получава при регистрация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в сайта, ще бъдат използвани единствено за обслужване на самите ПОТРЕБИТЕЛИ – приемане и изпълнение на поръчки и контакт с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

www.kozelino.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от описаните.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Еко Пласт БГ ООД при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от www.kozelino.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на www.kozelino.bg.

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от www.kozelino.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги.

www.kozelino.bg изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че предоставените Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

www.kozelino.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Ако имате някакви въпроси относно това споразумение, моля, свържете се с нас.

Shopping Cart